ducksite

DISCLAIMER

Hier probeer ik enkele zaken te verduidelijken over opzet en achterliggende gedachten. Bij twijfels over inhoud of service, contacteer me hierover.
Groeten!

 

 

1. Doel website

Sinds mijn 18e levensjaar ben ik bezig met een website te runnen. De naam ducksite heeft zeer vroeg regelmaat gekregen en ben ik blijven gebruiken. Het is altijd mijn bedoeling geweest, en nog steeds tot op heden, om het runnen en onderhouden van een website als persoonlijk tijdverdrijf te beschouwen. Er zijn maanden dat ik er intens mee bezig ben: van 's morgens tot 's avonds uren aan een stuk; er zijn maanden dat ik nauwelijks inlog of ze bezoek.

Beschouw mijn website dus louteer als persoonlijk tijdverdrijf, niet als een semi-professionele gebeurtenis want dat laatste is ze zeker niet!

Graag wil ik er ook aan toevoegen dat het toevoegen van reclame op de website niet hoeft te wijzen op de poging tot het maken van winst: de lage vergoedingen die gegenereerd worden, als ze al naar mij persoonlijk stromen, dienen om een online faucet (zie lager) te voorzien van satoshi en voor het jaarlijks betalen van domeinnaam en host.

 

2. Wedstrijden & gratis producten

De informatie van lopende wedstrijden haal ik zelf van andere websites. In de meeste gevallen zal ik zelf ook deelgenomen hebben aan de gepubliceerde wedstrijden maar wens ik deze informatie te delen met de bezoekers van deze website.
Ik doe mijn best een rechtstreekse link te verzorgen naar de besproken wedstrijd; ook mijn gegeven antwoord als welke i k gevonden heb op mijn bronwebsites, wens ik te publiceren. Ik garandeer niet dat het geven van mijn gekozen antwoord je kans verhoogt op het winnen van de wedstrijd op andere websites. Het winnen van deze wedstrijden staat buiten mijn macht, wil en mogelijkheden. Het enige waarmee ik de bezoeker van deze website wil helpen, is het geven van een mogelijk antwoord, namelijk datgene dat ik zelf gegeven heb bij het eventueel zelf deelnemen.

Ik moet ook vermelden dat het verstrekken van gegevens op deze wedstrijdsites op eigen risico geschied. Lees daarom zeker ook de algemene voorwaarden en disclaimers na van deze sites alvorens persoonlijke informatie te verstrekken!

Evenmin kan ik garanderen dat het verstrekken van gegevens op de gratis producten-sites effectief zal leiden tot het ontvangen van deze producten.
Wat ik wel garandeer is dat ik de vernoemde websites zelf gebruikt heb, zelf betrouwbaar vind, en daarom gedeeld heb met mijn publiek. Niets meer.

 

3. Registreren en inloggen op de website

Ik speel graag met html-codes en heb een inlogsysteem ontwikkeld. Elke bezoeker kan zich gratis registreren en een profiel aanmaken door middel van een geldig emailadres en een zelf gekozen inlognaam en bijhorend wachtwoord op te geven. Er zal echter een email gestuurd worden waarin een code staat om te controleren dat het emailadres daadwerkelijk van de bezoeker is. Zolang niet in het emailbericht geklikt wordt op de link met de bevestigingscode, zal inloggen niet kunnen gebeuren op de website.
Eens het emailadres bevestigd is, zal alle verdere communicatie die van cruciaal belang is, via dit opgegeven emailadres gebeuren. De aanmaker van het profiel moet zelf contact opnemen met de webmaster als hij in de toekomst van emailadres wenst te veranderen.

Het creïeren van een account of profiel op de website wil niet zeggen dat de bezoeker het recht heeft om elke pagina ongecensureerd te kunnen inkijken! Hij krijgt de mogelijkheid om enkele pagina's extra te bezoeken, dewelke afhangen van het bezoekersprofiel dat de webmaster toekent aan de inlognaam.

De webmaster heeft het recht elk aangemaakte account te blokkeren en desnoods te verwijderen bij het niet naleven van de huisregels van fatsoenlijk gebruik beschreven volgens deze disclaimer. Dit verwijderen kan zonder voorafgaande verwittiging en hoeft niet verklaard te worden. Omdat ik zelf een fatsoenlijk webmaster ben, zal ik de betrokkene eerst contacteren van onregelmatigheden die ik heb vastgesteld en een kans geven weerwoord te bieden alvorens tot het blokkeren of verwijderen van het account over te gaan.
Maar ik zet toch in deze disclaimer zoals op andere websites dat het kan zonder voorafgaande verwittiging en verklaring om mezelf in te dekken van mogelijke rechtspraken.

 

4. Duckhunting

Zuiver voor het plezier en zonder enig oog tot winstbejag heb ik een rubriek op de ducksite gemaakt die onder de verzamelnaam duckhunting valt. Bezoekers moeten een profiel aanmaken volgens hoger beschreven. Dan hebben zij recht om deel te nemen aan de onderdelen van dit spel.

Het doel is punten verzamelen die nadien omgezet worden in satoshi of euro. Er zijn verschillende rubrieken die dagelijks of vaker gespeeld kunnen worden.

Het klikken op banners, afbeeldingen en links gebeurt op eigen initiatief en zal meestal leiden tot het bezoeken van een externe website waar deze webmaster geen controle over heeft en dus niet meer aansprakelijk voor gesteld kan worden.

Er zijn advertentiemogelijkheden voorzien om behaalde punten om te zetten in het promoten van een eigen website. Dit script is zo goed als mogelijk geschreven. Als er een fout zou gebeuren, gelieve dan de webmaster te contacteren van de situatie. Samen kunnen we tot een oplossing komen die voor ieder aanvaardbaar is.

 

5. Faucet, quiz, puzzels en claimen

Ik heb een gratis script via faucetinabox geïnstalleerd op de website om zelf een faucet te runnen. Ik heb ervoor gezorgd dat het script werkt en dat na het klikken op de claimknop op de faucetpagina de geafficheerde satoshi gestuurd worden op het faucetbox-adres dat de persoon heeft opgegeven. Deze manier werkt en wordt niet gemanipuleerd door de webmaster. Als er dus geen betaling zou ontvangen worden op het faucetbox-adres van de bezoeker, dan is dit te wijten aan de website faucetinabox zelf, niet aan mijn eigen website of aan de webmaster.
De bezoeker mag dergelijke foutmeldingen melden via het contactformulier. Ik zal als webmaster mijn verantwoordelijkheid opnemen zodra ik in de mogelijkheid om de foutmelding te controleren en ofwel een oplossing te zoeken, ofwel het faucet offline te halen. Het is geenszins mijn bedoeling om een niet-werkend faucet online te plaatsen noch online te houden.

Om toegang te krijgen tot het faucet waar geclaimd kan worden zoals hierboven beschreven, moet de bezoeker een aantal handelingen doen:

a) hij moet op de beginpagina starten: https://ducksite.be/faucet.php
Het starten vanop een andere pagina is verboden en resulteert tot het sluiten van de website en indien aanhoudend tot het blokkeren en verwijderen van het account van de bezoeker zonder voorafgaande verwittiging. Er zal een sessie gestart worden op de beginpagina van het faucet dewelke gebruikt worden doorheen het proces tot de faucetpagina.

b) De bezoeker moet klikken op een banner, tekstlink of afbeelding om tot de inlogpagina te gaan. De bezoeker mag op geen andere manier naar de inlogpagina gaan dan zoals in de vorige zin beschreven of de sancties van blokkeren en verwijderen zullen gelden.

c) In een invulbox moet de bezoeker een bitcoinadres typen of plakken met hetwelke hij uiteindelijk op de faucetpagina de geafficheerde satoshi wenst te claimen. Het bitcoinadres kan niet meer gewijzigd worden na het bezoeken en invoeren van het bitcoinadres op deze inlogpagina. Het ingevoerde bitcoinadres zal in een database bewaard worden en gelinkt worden aan het IP-adres dat de bezoeker heeft en vorige handelingen van deze bezoeker.

d/ De quizpagina wordt geopend. Op een duidelijke plaats op de webpagina wordt een vraag met vier mogelijke antwoorden getoond. De bezoeker moet een van de vier voorgestelde antwoorden aanklikken door op het bolletje voor het antwoord te klikken. Er zal nadien gecontroleerd worden of de bezoeker het juiste antwoord heeft aangeduid. bij een juist antwoord zullen er 200 positieve punten bij het account van het bitcoinadres toegevoegd worden. Bij een fout antwoord zal het gebruikte bitcoinadres geen punten bijkrijgen maar van het behaalde aantal punten uit het verleden (of nul indien het over een nieuw bitcoinadres gaat) 100 punten verminderd worden. De bezoeker wordt op de hoogte gebracht of het antwoord correct was of niet en over het aantal positieve of negatieve punten er behaald werden. Er wordt reclame getoond. Nadien wordt de bezoeker teruggestuurd naar de quizpagina (of hij klikt handmatig op de link om naar de quizpagina te gaan) waar de bezoeker een nieuwe quizvraag met vier nieuwe mogelijke antwoorden krijgt voorgeschoteld waarbij ht scenario zich herhaalt.
Er wordt op de quizpagina en op de beginpagina geafficheerd hoeveel quizvragen en hoeveel punten en in hoeveel tijd er behaald moeten worden om toegang te krijgen tot de faucetpagina. Deze variabelen kunnen wijzigen maar worden wel geafficheerd op de betrokken websitepagina's.

e) De bezoeker klikt na het beëindigen van de laatste quizvraag waarbij een tekst getoond wordt, op de geafficheerde link als hij voldoet aan de opgelegde eisen om naar de faucetpagina te gaan. Op deze faucetpagina wordt de claimknop na 10 seconden zichtbaar; deze maatregel zorgt ervoor dat reclame geladen kan worden. De bezoeker moet alvorens op de claimknop te klikken een captcha oplossen. Dit is een raadsel of een vraag of vraagt om een handeling over dewelke de webmaster geen invloed of zeggenschap heeft. Indien deze captcha ervoor zorgt dat de bezoeker geen satoshi kan claimen, moet hij de webmaster hiervan op de hoogte brengen. Ik zal als webmaster mijn verantwoordelijkheid opnemen zodra ik in de mogelijkheid om de foutmelding te controleren en ofwel een oplossing te zoeken, ofwel het faucet offline te halen. Het is geenszins mijn bedoeling om een niet-werkend faucet online te plaatsen noch online te houden.

f) Nadat de bezoeker op de claimknop geklikt heeft, zal, indien de webmaster over voldoende middelen beschikt, het geafficheerde bedrag naar het faucetadres van de bezoeker gestuurd worden. De bezoeker wordt hiervan op de hoogte gebracht met een tekstlink waar ook dit faucetadres klikbaar is om meteen te controleren of het bedrag effectief werd gestort. Indien dit niet correct gebeurd is, moet de bezoeker mij contacteren zodat ik deze fout kan controleren. Zoals eerder vermeld wil ik geen niet-werkend-faucet online houden!

 

De webmaster vult het bedrag dat onder de bezoekers verdeeld wordt, onregelmatig aan, namelijk als hij zelf een betaling ontvangen heeft die hij kan gebruiken om bitcoins aan te kopen, alsook vergaarde bitcoins. Hij zal ook zelf enkele keren het bedrag aanvullen als hij merkt dat er nog onvoldoende middelen zijn om bezoekers te kunnen uitbetalen. Dit is echter een liefdadigheidshandeling van de webmaster dewelke niet afdwingbaar is.

De quizvraag alsook de vier mogelijke antwoorden worden standaard in het Engels door de webmaster ingevoerd in de database waar het script de quizvragen met bijhorende antwoorden genereert. Er is een mogelijkheid om de webpagina en dus ook quizvraag en antwoorden te vertalen in een taal naar keuze, door op de vertaalknop bovenaan de pagina te klikken, maar dit gebeurt op eigen risico van verkeerd woordgebruik van google translate. De webmaster raadt bezoekers aan de quizvraag sowieso in het Engels te raadplegen.
Als er volgens de bezoeker een fout zou zijn in een quizvraag of quizantwoord, moet de bezoeker dit melden door de webmaster te contacteren hierover. Hij zal deze melding controleren en indien nodig aanpassingen doen: immers ik wil een correct werkend faucet met correcte quizvragen en antwoorden. Het is geenszins mijn bedoeling een bezoeker een fout antwoord te laten aanduiden om positieve punten te verzamelen om toegang te krijgen tot de faucetpagina. De webmaster wenst een kwaliteitsvolle en betrouwbare website te runnen en dit uit te stralen naar de buitenwereld.

Bezoekers die meedoen aan de quizvragen of puzzels met een bitcoinadres verzamelen automatisch wedstrijdpunten dewelke op geafficheerde momenten gebruikt kunnen worden om een bonus te claimen. Zowel het moment, de manier waarop, als de prijs worden op voorhand geafficheerd. De bezoeker moet een prijs wel claimen; hij krijgt ze niet automatisch toegewezen.

Er zijn puzzels op te lossen vanuit een externe website. Zodra de puzzel is opgelost, zal er op deze externe website een codewoord geafficheerd worden dewelke de bezoeker die ingelogd is volgens de gangbare procedure vergelijkbaar met de quiz, moet ingeven en bevestigen door op de knop te klikken naast dit textvak. Een op voorhand bepaald aantal punten zal toegevoegd worden aan het account van het bitcoinadres of er zullen 100 punten verminderd worden indien er een fout antwoord werd ingegeven. De bezoeker mag de webmaster altijd contacteren over fouten of gebeurtenissen die hebben geleid tot het ingeven en bevestigen van een verkeerd geafficheerd woord. De puzzels zijn slechts één keer per zeven dagen oplosbaar zodat de waarde die bijgeschreven kan worden bij het account van de bezoeker ook maar één keer om de zeven dagen kan gebeuren.

Zonder voorafgaande verwittiging en zonder verdere verklaring kan de webmaster beslissen een account, een IP-adres of een andere variabele zoals oorsprong van land van een bezoeker blokkeren of verwijderen; dit gebeurt niet met willekeur maar weloverwogen omdat ik zal ervaren hebben dat bezoekers die voldoen aan de vermelde variabele te vaak fout gedrag vertonen waardoor het bestaan en de geloofwaardigheid van de website in gevaar komen (virussen, trojaanse paarden, mallware, DDOS-aanvallen, scriptmanipulatie enzovoorts)

 

6. Wijzigen van de algemene voorwaarden en disclaimer

De bezoeker dient elke keer bij het bezoeken van de website of gebruik te maken van een dienst van de ducksite, deze disclaimer na te lezen. Deze kan immers ten alle tijden aangevuld of gewijzigd worden en meteen van kracht gaan.
Het gebruik van cookies zodat men niet elke keer moet kenbaar maken akkoord te zijn met de algemene voorwaarden om de website te gebruiken, gebeurt op eigen risico en is geen geldige reden om niet op de hoogte te zijn van de vernieuwde disclaimer.
Ter verduidelijking noteer ik hier de datum van de laatste wijziging: 3/11/2016

 

 


MENU

online op one2xs

 

ducksite.be - menu onderaan