Bewerkingen met machten

Rekenen met machten
Zorg dat je eerst de rekenregels gestudeerd hebt. Maak onderstaande oefeningen eerst op een kladblad. Vul ze nadien hier in om te controleren of je het goed hebt. (in deze hot potatoe oefenen we op de exponenten.. negatieve exponenten zijn hier dus wél een goede uitkomst)

Product van gelijksoortige machten:
a-4 . a6 = a am . a2 = a
a24 . (-a)-6 = a a . ap = a
(-a)-3 . (-a)-7 = a (-a)-4 . am+1 = a
-a5 . a-7 = -a ap+1 . a1+p = a
a-2 . a = a a . am-1 = a