Bewerkingen met machten

Rekenen met machten.
Zorg dat je eerst de rekenregels gestudeerd hebt. Maak onderstaande oefeningen eerst op een kladblad. Vul ze nadien hier in om te controleren of je het goed hebt. (in deze hot potatoe oefenen we op de exponenten.. negatieve exponenten zijn hier dus wél een goede uitkomst)


Macht van een macht:
Schrijf voor de letter a steeds een + of een - afhankelijk of het resultaat positief of negatief is
(a3)2 = a [-a-2]2 = a
[(-a)3]-2 = a [(-a-2)]3 = a
(-a-5)-3 = a (-a5)-5 = a
(-a-3)2 = a [(-a)p+3]2 = a
(am+2)8 = a [-a1-m]-3 = a