webmasterstuff: inloggen formulier

Een bezoeker laten inloggen (met een formulier)
Dit is een eenvoudig formulier. De bezoeker hoort deze informatie in te voeren. Nadien ga je deze versturen naar een controlepagina (zou je evengoed ook op deze pagina kunnen posten maar ik scheid ze op twee aparte) (zie hier) die er dan een ingelogde sessie van maakt.

We beginnen bij het begin: een in-te-vullen formulier met enkele variabelen en een verzendknop.

  
<form name="mijn_formuliertje" method="post" action="inloggen_controlepagina.php">   // controlepagina moet jij veranderen naar jouw te kiezen pagina; dit kan ook een externe website zijn
<input name="gebruikersnaam" type="text" id="gebruikersnaam" value="gebruikersnaam">  // een eerste variabele zoals de gebruikersnaam
<input name="wachtwoord" value="wachtwoord" type="password" id="wachtwoord">      // tweede variabele met als typepassword toont ***
<input type="submit" name="SubmitNAAM" value="Login">  // SubmitNAAM kan je veranderen; deze naam heb je wel nodig op je controlepagina
</form> 

// wat je bij name="..." invult = de informatie die meegestuurd wordt zoals de naam van een tabel in een databank
// wat je bij value="..."invult = wat er in het veld op voorhand staat gedrukt
// type is text dus een gewoon tekstveld; gebruik type password als je *** wilt laten verschijnen
 

Op de ducksite zie je dat ik inlogformulieren heb waar tekst in staat en als je erin klikt, verdwijnt deze. En als je deze blanco laat en je klikt weg, komt er weer tekst in.
Hier zie je hoe je dit zelf kunt maken.
Succes met je formulier!