biologische landbouw

Info

Bio-producten zijn gezonder, bevatten minder schadelijke stoffen en zijn gekweekt op een manier die minder belastend is voor onze planeet. Je kunt ze in de winkels herkennen aan een label.

Bij biologische landbouw worden geen kunstmeststoffen en chemische pesticiden gebruikt. Bestrijdingsmiddelen zijn soms noodzakelijk maar men zoekt alternatieve wijzen. Deze manier van landbouw is vaak een ecologische werkwijze maar gaat ook verder: bij biologische varkensteelt bijvoorbeeld zal men de dieren ook meer ruimte geven en behouden ze hun staart in tegenstelling tot de eerder traditionele varkensteelten. Dierenwelzijn staat hoog aangeschreven bij biologische landbouw.

Ook is er een economisch en sociaal luik: werknemers moeten een eerlijk loon krijgen voor hun arbeid; de boeren een eerlijke prijs voor hun product zodat ze, duurzaamheid in acht genomen, ook de volgende jaren hun activiteit kunnen uitvoeren!

evolutie biologische landbouw

Met cijfergegevens kun je alles aantonen; ook hoe het aandeel aan bioboeren jaar na jaar toeneemt. Het aantal boeren neemt af maar bioboeren stijgt: er gebeurt dus een omschakeling van traditionele landbouw naar biologische.

De consument eet immers ook steeds meer en meer biologische groenten, fruit en vlees zodat boeren hier hun toekomst in zien.

Duurzame landbouw houdt rekening met de drie P's:

People

We moeten zorgen dat er voldoende voedsel is voor iedereen dat bovendien gezond is. De mensen moeten ook aan correcte arbeidsomstandigheden deelnemen bij het werken in de landbouw. Dit deel is een sociale aspect van duurzame landbouw. Niet alle biolabels garanderen dit deel.

Planet

Het voedsel verkrijgen we van onze planeet, maar we willen zo weinig mogelijk impact op het milieu door te kiezen voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen en natuurlijke bemesting. Ook moeten we lokaal eten en de voedselkilometers zo laag mogelijjk houden, de afstand tussen het landbouwproduct en onze keuken thuis.
Het ecologische aspect van duurzame landbouw is het meest logische en hier staan alle biolabels wel voor.

Profit & Prosperity

De toekomst moet verzekerd worden en blijven: daarom moeten we een eerlijke prijs betalen voor de producten zodat boeren deze activiteit kunnen blijven verderzetten; het geld moet zeker ook naar de boeren gaan en niet onderweg blijven kleven aan distributiecentra.
Dit is het economische luik van duurzame landbouw; sommige labels bieden hier een garantie voor.
©2024 ducksite.be - trying to be cookiefriendly: Privacy & Cookie Policy